dissabte, 13 d’octubre de 2007

Assemblea General del SPA

El passat 8 d’octubre de 2007, va tenir lloc La Assemblea General del SPA. Aquesta reunió, va començar a les 20.50h, amb la presencia de tots els socis numeraris o representats per una altra persona.

Primer de tot es va llegir l’ordre del dia, que va ser la següent:

  1. Lectura i aprovació si escau de l’acta anterior
  2. Lectura i aprovació si escau del nous Estatuts
  3. Renovació del càrrecs de Junta Directiva
  4. Aprovació si escau de les quotes 2007-2008
  5. Vista i aprovació si escau del Logotip de l’Associació
  6. Vista i aprovació si escau del carnet de soci
  7. Lectura i aprovació del Reglament de Regim Intern
  8. Precs i preguntes

Desprès de llegir l’acta anterior i aprovar-la, es van aprovar els estatuts i part d’això, i va haver també una renovació de càrrecs. Amb lo qual, els nous càrrec queden distribuïts de la següent manera:

President: Ignasi Puig

Vicepresident: Jordi Estevez

Secretari: Joan Sauri

Tresorer: Josep Codina

Vocals: Agusti Berrio i Enric Canut


També es van decidir les noves quotes, per el període 2007/08. Les quotes establertes van ser les següents:

Per a Socis Simpatitzants

1 persona 25€/any

2 persones 40€/any

Família (pare, mare, fills)à 60€/any

El pago de la quota en el cas que algú s’incorpori a mitjans d’any, nomes haurà de pagar la meitat de la quota establerta.

Socis Numeraris

100€ de quota d’entrada i 100€ anuals


A mes a mes, es van votar les diferents propostes de logo per l’associació i les diferents propostes de carnet pels socis. Els dissenys del carnets s’està acabant de polir en aquests moments, quan estiguin a punt es penjaran aquí la web segurament, però en canvi, el disseny elegit pel logo de l’associació es el següent:

I per últim, es va establir un reglament de regim intern el qual diu això:


Drets del Soci

1.Utilitzar les instal·lacions i material que la JD posi al servei del soci de manera il·limitada, sempre i quant no es notifiqui el contrari.

2. Participar en els esdeveniments que s’organitzin de manera preferencial.

3. Gaudir de invitacions per tal de promocionar el Club.

4. Gaudir de descomptes especial, en els cursets i curses.

5. Rebre informació sobre la marxa i esdeveniment que s’organitzin.

6. Disposar d’un carnet que acrediti la seva condició de Soci.

Deures del Soci

1. Identificar-se a la recepció del Centre al entrar i sortir.

2. Mantenir les instal·lacions en bon estat i netes.

3. Respectar als altres socis i visitants.

4. Col·laborar en el bon funcionament del Club.

5. Utilitzar les pistes de manera racional i respectant les tandes.

6. Els menor de 14 anys tindran que estar acompanyats per un adult.


Doncs be, la sessió es va aixecar a les 22.10 desprès d’haver discutit i decidit els punts anteriorment mencionats.

Tonet.